فروشگاه اینترنتی بند انداز دستی اسلیک

خرید اینترنتی بند انداز دستی اسلیک از فروشگاه رسمی

فروشگاه اینترنتی بند انداز دستی اسلیک

خرید اینترنتی بند انداز دستی اسلیک از فروشگاه رسمیاین دستگاه با راحت ترین روش استفاده شما را از شر مو های زائدتان خلاص می کند . دستگاه را روی گونه خود

قرار دهید و مانند یک گیره لباس ساده باز و بسته نمایید تمامی مو های زائد شما به وسیله نخ دستگاه از ریشه

کنده می شود با استفاده از بند انداز دستی دیگر هیچ کدام از روشهای دیگر را برای اصلاح استفاده نخواهید کرد

سری باحال اس ام اس عاشقانه و عکس های جدید عاشقانه

بیا امروز به یاد کسی باشیم

تا فردا کسی به یاد ما باشد

 
 
عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

سری باحال اس ام اس عاشقانه و عکس های جدید عاشقانه

بدترین گناه آن است که

 به کسی که تو را راستگو می پندارد دروغ بگوئی

 
عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

سری باحال اس ام اس عاشقانه و عکس های جدید عاشقانه


انجماد قلب ها را از خشک سالی چشم ها می توان فهمید

چشمی که گریستن نمی داند زیستن نمی تواند

 
عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

سری باحال اس ام اس عاشقانه و عکس های جدید عاشقانه

مثل این که این دل آدم بشو نیست !

با لبخندت خر می شود

 و با دوریت سگ

 
عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

سری باحال اس ام اس عاشقانه و عکس های جدید عاشقانه

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد

همیشه هستی همین حوالی

 
عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

سری باحال اس ام اس عاشقانه و عکس های جدید عاشقانه

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان

آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود

 
عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

چندان هم دور نیستی

فقط به اندازه ی یک نمیدانم از من فاصله گرفته ای !

آری ، نمی دانم کجایی ؟

سری باحال اس ام اس عاشقانه و عکس های جدید عاشقانه

  • اسد جمالی