فروشگاه اینترنتی بند انداز دستی اسلیک

خرید اینترنتی بند انداز دستی اسلیک از فروشگاه رسمی

فروشگاه اینترنتی بند انداز دستی اسلیک

خرید اینترنتی بند انداز دستی اسلیک از فروشگاه رسمیاین دستگاه با راحت ترین روش استفاده شما را از شر مو های زائدتان خلاص می کند . دستگاه را روی گونه خود

قرار دهید و مانند یک گیره لباس ساده باز و بسته نمایید تمامی مو های زائد شما به وسیله نخ دستگاه از ریشه

کنده می شود با استفاده از بند انداز دستی دیگر هیچ کدام از روشهای دیگر را برای اصلاح استفاده نخواهید کرد

جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی و اس ام اس عاشقانه تاپ


عاشقانه,اس ام اس عاشقانه
 

جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی و اس ام اس عاشقانه تاپ

نانوشته هایم بسیارند

مثل بی قراری هایـم

من سکــوتم را فریـاد می کشــم

آخر این آشوب درونم مــرا می کشد


عاشقانه,اس ام اس عاشقانه
 

جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی و اس ام اس عاشقانه تاپ

چقدر کم توقع شده ام

 نه آغوشت را می خواهم نه دیگر بودنت را

همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست

مرا به آرامش می رساند حتی اصطحکاک سایه هایمان کافیست !


عاشقانه,اس ام اس عاشقانه
 

جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی و اس ام اس عاشقانه تاپ

در جمـع من و ایـن بغض بی قرار

جـــای تــــو خـــــالی !


عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی و اس ام اس عاشقانه تاپ

قــرارمـان فقـط

یـک مــانیــتور کـوچـک بـــود !

امّــا اکنــون قلبـــم را ببـین

که بــا هــر آف شدنــت

چــگونـه بـیقــرار آمــدنــت مـی شـــود !


جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی!!

جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی و اس ام اس عاشقانه تاپ

نشستم من دمی در خواب باتو

کـنــار چشـــــمـهء مـهتــاب باتو

مـگـر تـاب و تـوانـــم بـرده بـودی

که بــودم لحظـه ای بیـتــاب بی تو


عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی و اس ام اس عاشقانه تاپ

بیا قدم بزنیم

من با تـــــــــو

تو با هر که دلت خواست !

فقط بیــــــــــا قدم بزنیم

اصلا بیا و بگذار سایه ات باشـــــــــــم

سایه که آزار ندارد !

دارد ؟عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی و اس ام اس عاشقانه تاپ

این دلاویزترین حرف جهان را، همه وقت،

نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو !

« دوستم داری » ؟ را از من بسیار بپرس !

« دوستت دارم » را با من بسیار بگو !

فریدون مشیری


عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی و اس ام اس عاشقانه تاپ

تنها این کوه است که اگر به او بگویی دوستت دارم

او نیز بلند فریاد می زند: دوستت دارم دارم دارم . . .


عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی و اس ام اس عاشقانه تاپ

یه دارو تو دنیا هست که بیشتر آدمای مریض رو خوب میکنه

نام دارو : “دوست دارم “

فقط می شود از داروخانه های محبت تهیه کرد !


عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی و اس ام اس عاشقانه تاپ

اگه بعضی وقتها نمیشنوی دوستت دارم

به خاطر سایلنت دلمه ، نه اینکه معرفتم کمه !


عاشقانه,اس ام اس عاشقانه

گفتی دوستم داری به اندازه قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد

و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی . . .

جدیدترین عکس های عاشقانه و احساسی و اس ام اس عاشقانه تاپ

  • اسد جمالی