عکس دیده نشده از کودکی علیرضا واحدی نیکبخت

عکس دیده نشده از کودکی علیرضا واحدی نیکبخت

نمکستان » عکس جالب از بچگی علیرضا نیکبخت واحدی ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید

علیرضا واحدی نیکبخت , بیوگرافی علیرضا واحدی نیکبخت , اینستاگرام علیرضا واحدی نیکبخت , همسر علیرضا واحدی نیکبخت , عکس علیرضا واحدی نیکبخت , زندگینامه علیرضا واحدی نیکبخت , زن علیرضا واحدی نیکبخت , فرزند علیرضا واحدی نیکبخت

نیکبخت با انتشار این تصویر نوشت :

همیشه یادت باشه به جلو نگاه کنى و گذشته را فراموش کنى

مردان موفق افق را نگاه میکنند

پس مطمئن باش که زمان به عقب بر نمیگرده حتى ١ ثانیه

من و مادر بزرگه عزیزم در سن ٧ سالگى

عکس دیده نشده از کودکی علیرضا واحدی نیکبخت